Гаранционни срокове и условия


Гаранционни условия

Продуктите, въз основа на търговско им наименование, на кода и на уникалния сериен номер разполагат с гаранция в рамките на срока, посочен за всеки продукт по отделно. Гаранционният срок се изчислява от датата на първата активация на даден продукт. Осигуряването на гаранция е безплатно при седалището на доставчика, в работните дни. Връщането в подходящо състояние ще бъде направено чрез ремонт или подмяна на продукта, в рамките на максимум 30 календарни дни от получаването в сервиза, съгласно със закона.

Правото на потребителя, да се откаже от закупуване в рамките на 14 работни дни от получаването на продукта, в съответствие с наредбата, относно защита на потребителите при сключването и изпълнението на договорите от разстояние, се отнася само за продукти, доставени от куриер. Не се прилага гаранция за дефекти, които произтичат от неспазването на условията за транспорт, съхранение, функциониране, експлоатация и поддържане, неправилно боравене, електрически удари, механични, термични, навлизане на течни продукти, излагане на огън, неправилна вентилация, небрежност или неправилна употреба на продуктите, прекалено излагане на влага, използване на необичайно прилагане или грешна експлоатация, използването на дефектни устройства или свързващи кабели - електрически или за данни - дефектни, разкъсани, залепени, свързани при късо съединение, интервенции върху продукти, независимо от техния характер от неупълномощени лица в писмен вид от страна на доставчика или промяна на серийните номера от гаранционната карта.

"ТЕМПЕКС" ЕООД не поема отговорност и гаранция при следните обстоятелства:

 • Дефектирали или повредени продукти, компоненти и аксесоари, вследствие на неправилно използване от страна на клиента.
 • Дефектирали или повредени продукти, компоненти и аксесоари, поради грешка при инсталацията на продукта.
 • Дефектирали или повредени продукти, компоненти и аксесоари, поради неспазване на инструкциите за употреба.
 • Дефектирали или повредени продукти, компоненти и аксесоари, поради употребата им с неоригинални или несъвместими аксесоари.
 • Дефектирали или повредени продукти, компоненти и аксесоари, вследствие ремонтни дейности и/или интервенции от страна на потребителя, и/или други неоторизирани лица.
 • Продукти, които са с нарушен търговски вид (както самия продукт, така и аксесоарите, упътванията и опаковката му.)
 • Продукти с нарушена цялост на USB порта за връзка.

Също така, гаранцията е невалидна в случай на намиране на следи от храна, течности или чужди тела вътре в продуктите. Доставчикът няма да носи отговорност, при повреда на продукта, при загуба на информации или данни, както и за всички щети, които може да понесе купувача в последствие на тези загуби.

Гаранционни срокове

 • Wi-Fi mодул iCON FGL: 24 месеца гаранция за България, 12 месеца гаранция за останалите страни в Европа;
 • Wi-Fi mодул iCON FGL v2.0 : 24 месеца гаранция за България, 12 месеца гаранция за останалите страни в Европа;
 • Wi-Fi mодул iCON UNI: 24 месеца гаранция за България, 12 месеца гаранция за останалите страни в Европа;
 • Wi-Fi mодул iCON HUB: 24 месеца гаранция за България, 12 месеца гаранция за останалите страни в Европа;

Магазинът използва бисквитки и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.